เรื่องร้องเรียน/ติดต่อเรา

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม และยื่นแบบได้ที่ "หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน"

โรงพยาบาลนาเยีย บ้านเลขที่ 66 หมู่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 0-4525-768

โทรสาร : 0-4525-769

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน : 088-107-8502

แผนกผู้ป่วยใน : 094-261-9222

หรืออีเมล์ nayiahospital@hotmail.com