หัวหน้าหน่วยงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ. นาเยีย ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ ท่าน ผอ. รพ. นาเยีย

หัวหน้าหน่วยงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ. นาเยีย ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ ท่าน ผอ. รพ. นาเยีย

2024-01-02