ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

  รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ.pdf

: 2023-02-01 : Admin 438