ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1นโยบาย การบริการอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย2021-07-08 11:18:34
2ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 25602020-12-15 15:47:00
3พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.25622020-03-10 10:29:39
4พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.25512020-03-10 10:29:16
5แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข2020-03-10 10:28:16